ModulRAS konceptet

ModulRas konceptet

ModulRAS er et nyt koncept inden for recirkuleringsanlæg. Det er baseret på delte vægge mellem rensedel og kardel. Rensedelen sidder inderst i anlægget, omgivet af et ringformet bassin, der principielt virker som en endeløs raceway. Ringen er opdelt i afdelinger med bevægelige riste, så vandvolumen i de enkelte afdelinger kan reguleres i overensstemmelse med fiskebestanden. Man kan i forbindelse med udfiskning mindske vandvolumen i en afdeling og derved frigive mere plads til en afdeling, hvor fiskene er i vækst.

Idéen bag ModulRAS-systemet er at opnå optimal udnyttelse af fiskenes vækstområde samt total vandrensning.
Dette er bl.a. muligt med nye tiltag som

• 4 skråtstillede gates, som kan flyttes 360° – og er forsynet med en optimalt fungerende dødfisk-opsamler
• Et udfiskningssystem med hævbar bund for 100% tømning af hver sektion

Den effektive vandrensning, der giver væsentligt bedre rensning af vandet end i traditionelle systemer, består af tromlefiltre og 2 bioreaktorer med moving-bed teknologi, som bruges til henholdsvis nitrifikation og denitrifikation. Alt vandet i racewayen kører gennem vandrensningen hver halve time. Dette mindsker udledningen af kvælstof til omgivelserne i en betydelig grad således, at der kan anvendes et nedsivningsanlæg til behandling af overskydende vand.
Et ModulRAS anlæg kan etableres hvor som helst, uafhængigt af behov for udledning af vand til åløb eller havet. Vandforsyningen til anlægget kan ske fra en grundvandsboring, hvilket også medfører, at der er et lavt sygdomstryk mod anlægget og dermed intet medicinforbrug. Disse faktorer bidrager også til en bedre kødkvalitet i forbindelse med opdræt i recirkuleringsanlæg.

Konstruktion og design af ModulRAS

Der er også en række betydelige fordele i konstruktion og design af anlægget:

– Store besparelser på rørføringer og beton, sammenlignet med traditionelle RAS design
– Modulbaseret – nem og hurtig installation
– Laveste investering pr. tons produktion
– Pladsbesparende
– Lavt energiforbrug
– Højeste produktivitet pga. automatisk regulering – og dermed udnyttelse af produktionsvolumen
– Kan fragtes i standard containere, pakket på paller

Ovennævnte medfører store besparelser i kapital og driftsomkostninger. Det er også en fordel, at betonmængden i anlægget er lille i forhold til standard RAS – det vil være en gevinst i lande, hvor betonprisen er høj – og det vil endvidere medføre større geografisk uafhængighed.
Der er udstedt patent i Danmark på den skråtstillede gate, dødfiskeopsamlerne og udfiskningssystemet, og der er indleveret en international patentansøgning på systemet, som nu er i PCT fasen.