Om os

Hvem er StakrogeFisk

StakrogeFisk startede produktionen af portionsørreder i oktober 2017. ModulRAS anlægget repræsenterer den nyeste teknologi inden for fiskeopdræt. Anlægget blev udviklet i et samarbejde mellem Arne Bækgaard og Assentoft Silo A/S – og markedsføres nu af Assentoft Aqua. Anlægget vil i fremtiden fungere som demonstrations- og testcenter for Assentoft Aquas koncepter for fiskeopdræt.

StakrogeFisk producerer på nuværende tidspunkt ca. 400 tons salgbare, ASC certificerede portionsørreder om året. Det forventes, at anlægget udbygges med endnu et modul, der vil øge produktionen til ca. 1.000 tons. Vægten pr. ørred, der indsættes i anlægget, er ca. 35 g og efter 90 – 100 dage udfiskes ørrederne med en vægt på 300 – 350 g.

StakrogeFisk anvender vand fra egen boring.

Pejling af vandspejl er foretaget 07.12.2018 af Arne Bækgaard. Resultat af pejling: Vandspejl pejlet 5,54 m under betonplade ved boring.

Borerapport – klik her

Medicin anvendt 2019